Medezeggenschap

Elke school en elk kindcentrum heeft een MR. In een MR zitten personeelsleden en ouders. Samen praten zij mee over onder meer de ontwikkelingen van de organisatie. Daarnaast bekijkt een MR jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het kindcentrum.

Heb je als ouder een vraag voor de MR? Dan kan je een mail sturen naar: KindcentrumRijnvliet-MR@spoutrecht.nl 

 

Notulen 2020-2021

Notulen 2019-2020