Basisschool en kinderopvang in Leidsche Rijn

Well-being

De gezondheid, het welzijn en welbevinden van onze kinderen, ouders en personeel staat voorop in alles wat we doen op Kindcentrum Rijnvliet. We geloven dat je pas tot oprecht leren en ontwikkelen komt als je goed in je vel zit, letterlijk en figuurlijk. Binnen ons programma Well-being besteden we daarom veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsvorming, burgerschap en gezond leven (voeding, beweging, inspanning en ontspanning).

Avontuur

We durven op avontuur te gaan. Sterker nog, we gaan het heel graag aan! We zijn creatief en denken graag bestaande buiten kaders.  Dit dragen we over op onze kinderen. Durven verder te kijken, het volgende stapje te zetten, ook als je het ontzettend spannend vindt. Want door grenzen te verleggen en nieuwe dingen te ontdekken kom je steeds een stap verder.  

Passie

We zijn positief, gedreven en doen ons werk met plezier en aandacht. Dat stralen we uit door wie we zijn en wat we doen. We werken met hart en ziel aan de ontwikkeling van kinderen. Dit doen we vanuit enthousiasme en sprankeling. Ieder teamlid van Kindcentrum Rijnvliet brengt iets unieks in; een eigen passie. Dit kan van alles zijn! Denk aan een passie voor schrijven en tekenen, een passie voor gezondheid, een passie voor buitensport. Dit werkt door in ons aanbod en onze werkwijze. We moedigen de passie van onze kinderen aan! 

Ondernemerschap

Ondernemerschap staat hoog in ons vaandel. We zijn positief en denken in mogelijkheden en oplossingen. We pakken aan, zijn daadkrachtig en tonen lef. Daarbij zijn we flexibel en bewegen gemakkelijk mee met nieuwe ontwikkelingen. Eigenaarschap is hierbinnen van groot belang, in het bijzonder bij kinderen. We willen dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen groei en ontwikkeling en daarin zelfstandig verstandige keuzes maken.

Rijnvliet als IKC op avontuur!

Kindcentrum Rijnvliet is een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC biedt basisonderwijs en kinderopvang aan, een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Binnen een IKC komen de kinderen gedurende de dag om te spelen, ontspannen en te leren. Kindcentrum Rijnvliet is het integrale kindcentrum in de nieuwste wijk van Leidsche Rijn: Rijnvliet. Wij zijn in 2018 gestart en zien de wijk groeien. Het wordt een ruime wijk in een groene omgeving. Kindcentrum Rijnviet is een belangrijke voorziening in de wijk, samen met de bewoners, zullen wij zorgen voor de omgeving en het Voedselbos. Rijnvliet wordt een ‘eetbare’ wijk, een wijk vol eetbare planten.

Wil je meer weten over Kindcentrum Rijnvliet? Bekijk dan de presentatie van ons Open Huis. Hierin staan onze pijlers kort toegelicht.

Kindcentrum Rijnvliet krijgt een avontuurlijk gebouw in een groene omgeving! Lees hier meer over ons toekomstige gebouw.

Het gebouw van KC Rijnvliet

Het gebouw van KC Rijnvliet is in ontwikkeling! In april 2019 werden de handtekeningen gezet voor de nieuwbouw van KC Rijnvliet, nu zie je het eerste begin van de muren. Kindcentrum Rijnvliet wordt gehuisvest in een 100 procent energieneutraal gebouw. Tijdens de bouw...

Notulen MR vergadering 27-05-2020

Bekijk hier de de notulen van de medezeggenschapsraad van KC Rijnvliet.

Onbegrensd leren op KC Rijnvliet

Onbegrensd leren is één van de drie pijlers van Kindcentrum Rijnvliet. De andere pijlers zijn Well-being en Project Based Learning. Onbegrensd leren komt terug binnen drie belangrijke onderdelen. Het eerste onderdeel is de doorgaande ontwikkeling van 0 tot 13...

Werken aan Well-being op KC Rijnvliet

Werken aan Well bing op Kindcentrum RijnvlietBen je klaar om te leren? Dat is een belangrijke vraag op Kindcentrum Rijnvliet. Voordat je kan leren is het belangrijk dat je je goed voelt op mentaal, lichamelijk en sociaal vlak. Maar wat doen wij dan precies? Op onze...

Bomen planten in de wijk Rijnvliet

De kinderen van Kindcentrum Rijnvliet hielpen mee met het planten van bomen! Rijnvliet wordt een 'eetbare woonwijk'. Alle bomen en planten in de wijk krijgen eetbare vruchten.  In 2019 hebben wij de eerste bomen geplant in de Persimoenstraat. De kinderen hielpen mee...

Nieuwsbrief Kindcentrum Rijnvliet – november 2019

Hierbij de nieuwsbrief van november van Kindcentrum Rijnvliet. In deze nieuwsbrief kun je meer lezen over: Een terugblik op de staking Hoe het in de groepen gaat Aanmelden De wendag in december voor nieuwe kinderen Het nieuwe project over gezondheid Vakantieaanvragen...