Aanmelden

Aanmelden op ons kindcentrum kan op een aantal manieren:

Aanmelden 0 tot 4 jarigen

Het aanmelden van 0 tot 4 jarigen voor het kinderdagverblijf gaat via de aanmeldpagina van Kind & Co. Daar vind je ook meer informatie over het aanvragen van buitenschoolse opvang (bso). In principe stromen kinderen die bij ons op het kindcentrum op het kindderdagverblijf zitten door naar groep 1. 

Aanmelden groep 1

Aanmelden van kinderen geboren tot en met 30 september 2018

Het aanmelden van je kind voor groep 1 kan vanaf de dag dat je kind drie jaar wordt. Wil je eerder aangeven dat je graag naar ons kindcentrum komt dan kan dat ook. Dit heet dan een belangstelling (geeft nog geen recht op plaatsing). Rond de derde verjaardag van je kind nemen wij contact met je op om te kijken of je nog steeds graag naar ons kindcentrum komt.

Gerbuik het "aanmeldformulier onderwijs" onder aan deze pagina om aan te melden (let op, is je kind op het moment van het versturen van de aanmelding nog geen drie, dan spreken wij van een belangstelling).

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: www.naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website www.naardebasisschool.utrecht.nl

Wennen

Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag je kind alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Dit is maximaal 5 keer. Let op, een halve dag telt dus ook als één keer.

Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. Dit mag niet eerder.

Drie maanden voordat je kind vier wordt neemt de mentor van de groep contact met je op. Je kan dan even kennismaken en een aantal wenmomenten plannen. Vanaf de dag dat je kind vier wordt is er een plaats in de groep.

Zij-instroom (4 jaar of ouder)

Wanneer een kind graag naar ons kindcentrum komt terwijl hij/zij al op een andere school zit spreken wij van een "zij-instromer". Na een rondleiding en gesprek zullen wij contact opnemen met de huidige school. Wij vragen dan aan de huidige school hoe het met het kind gaat en hoe wij een zo goed mogelijk overstap kunnen realiseren voor het kind. Mochten er geen bijzonderheden zijn dan kan je kind aangemeld worden en maken wij een afspraak voor het startmoment op Kindcentrum Rijnvliet. Natuurlijk kan je ook "zij-instromer" een moment komen kennismaken met de nieuwe groep, je kan dan gelijk je nieuwe mentor (juf of meester) ontmoeten.

Aanmeldformulier onderwijs