Klassenouders

Wat is een klassenouder?

Een klassenouder helpt bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep.

Denk bijvoorbeeld aan excursies, uitstapjes, een groepfeest, eindejaarsdiner, verjaardag of afscheid van de leerkracht. Een klassenouder is de centrale schakel in de communicatie van leerkracht naar ouders/verzorgers van de kinderen in een klas en andersom. De klassenouder werkt nauw samen met de activiteitencommissie en houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.

Lief & Leedpot

De klassenouders regelen ook jaarlijks de cadeaus voor juffen en meesterdag, attenties bij geboortes, ziektes, afscheid en jaarafsluiting met de groep. Denk aan een individueel cadeau voor de leerkracht zoals een tekening, kaart, bloem en/of knutselwerkje met een attentie. 

Het richtbedrag per kind per heel schooljaar is € 5,-. We verzamelen dit in de Lief en Leef-pot voor het gehele jaar. Voor kinderen die later in het jaar op school komen, vragen € 1,25 per kind per resterend kwartaal. Start je kind dus bijvoorbeeld in november op school. Dan betaal je nog € 3,75 voor dat schooljaar. Wij sturen hiervoor een tikkie. De bijdrage is niet verplicht, wel gewenst om namens alle kinderen gezamenlijk de leerkrachten in het zonnetje te kunnen zetten.

Contact

De leerkrachten informeren ouders en klassenouders via Parro over gebeurtenissen op school. Voor ouders onderling is er een algemene Whatsappgroep voor de kinderen op Kindcentrum Rijnvliet.

Daarnaast heeft iedere klas een eigen Whatsappgroep. Hierin zijn één of beide ouders/verzorgers van de kinderen in vertegenwoordigd. Via deze appgroep informeren de klassenouders de ouders over activiteiten en vragen zij om hulp. De appgroep gebruiken we niet voor andere zaken om spam te voorkomen. Nog geen lid van de Whatsappgroep van de klas of de algemene Whatsappgroep? Vraag aan de mentor van je kind wie de klassenouder van de groep is. Hij of zij neemt dan contact met je op!