Ondernemerschap

Ondernemerschap staat hoog in ons vaandel. Iedereen heeft daarbinnen zijn rol en verantwoordelijkheid. We zoeken continu naar kansen om het netwerk optimaal in te zetten of uit te breiden. We doen dit door continu samen te werken binnen ons netwerk en de wijk.

 

Sport Utrecht/Buurtsportclub Rijnvliet

Buurtsportclub Rijnvliet  is een van onze partners in de wijk Rijnvliet (initiatief van Sport Utrecht). Via de buurtsportclub kunnen kinderen kennis maken met sporten die op Sportpark Rijnvliet te vinden zijn (tennis, hokey, voetbal en rugby). De unieke samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen en Buurtsportcoaches van SportUtrecht maken het mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de diverse sporten. Meer informatie via de site van de buurtsportclub.

Heb je vragen of opmerkingen? Kijk op:

Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern – www.sportutrecht.nl

Of neem contact op met:

Tom Linssen – Buurtsportcoach PVDV Tennis tom.linssen@sportutrecht.nl  

of met

Randy van Schravendijk – Buurtsportcoach Nieuw Utrecht Voetbal randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl

ROC Midden Nederland - Sportcollege Utrecht

Samen met ROC Midden Nederland - Sportcollege Utrecht geven wij vorm aan pauze/spelbegeleiding voor onze groepen in de midden- en bovenbouw. Onder supervisie van de loopbaanbegeleider van deze MBO studenten worden activiteiten tijdens de grote pauze (woensdag) vormgegeven. Deze spellen worden tijdens de pauze door de studenten aan de kinderen gegeven, altijd onder het toezicht van onze medewerkers. Op deze manier willen wij als Kindcentrum onze maatschappelijke rol verbreden door ook stageplaatsen voor het ROC aan te bieden.

 

Sprong-STEM

Crossing boundaries for learning and development: Bevordering van bèta-burgerschap (mathematical en scientific literacy) in po en vo.

Dit project is gericht op verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs in Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) in het primair- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen, door een beproefde systematiek voor netwerkvorming beschikbaar te maken voor het STEM-domein.

Voor Kindcentrum Rijnvliet betekent dit een samenwerking met de Universiteit Utrecht, collega school OBS de Klimroos en Volt (TL en Havo). Doel: het inrichten van ons techniekattelier en het neerzetten van een hoogwaardige leerlijn in Science, Technologie, Engineering & Mathemetics (STEM). Dit project omhelst een aantal jaren.