Basisschool en kinderopvang in Leidsche Rijn

Werken aan Well-being op Kindcentrum Rijnvliet

Ben je klaar om te leren? Dat is een belangrijke vraag op Kindcentrum Rijnvliet. Voordat je kan leren is het belangrijk dat je je goed voelt op mentaal, lichamelijk en sociaal vlak.

Op Rijnvliet zien wij leren als een proces, een mens wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten 

Wij stimuleren het bewustzijn van kinderen door met hen in gesprek te gaan over hun eigen welzijn en ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van een oplossingsgerichte benadering, waar staan wij nu? Waar willen wij naar toe? Wie of wat kan je daarbij helpen? Wat wordt dan de eerste stap? 

Dit proces van bewustwording stimuleren wij door voorbeeldgedrag van al onze medewerkers. Maar ook tijdens de lessen Well-being in de ochtend en de mentorgesprekken.

De mentoren sluiten gezamenlijk de onderwijstijd af met hun groep. Samen bespreken wij hoe de dag was en kijken of iedereen met een fijn gevoel zijn of haar vrije tijd in kan gaan. Vrije tijd thuis of op het kindcentrum zelf (BSO).  

Ook als de kinderen naar de opvang en Vrije tijd gaan, staat Well-being centraal. Dit zie je niet alleen in het aanbod, maar dit merk je ook aan de medewerkers.

Vanuit een oplossingsgerichte benadering begeleiden de medewerkers van de opvang de kinderen in hun ontwikkeling. De focus verplaatst zich in de Vrije tijd meer naar ontspanning. Om goed te functioneren moet je namelijk ook kunnen rusten, waar word jij ontspannen van? 

Ben je klaar om te leren?

De stand waarin je je prettig voelt, het vormt de basis om je goed te kunnen ontwikkelen.

Wat is Well-being?

Well-being is de stand waarin je je prettig voelt, het vormt de basis om je goed te kunnen ontwikkelen. De gezondheid, het welzijn en welbevinden van onze kinderen, ouders en personeel staat voorop in alles wat wij doen op Kindcentrum Rijnvliet. Op Rijnvliet geloven wij dat je pas tot oprecht leren en ontwikkelen komt als je goed in je vel zit, letterlijk en figuurlijk.

Binnen ons programma Well-being besteden wij daarom veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsvorming, burgerschap en gezond leven (voeding, beweging, inspanning en ontspanning). 

Vier domeinen van Well-being

Well-being is verdeeld in vier domeinen: Mijn brein, De ander & ik, Mijn lichaam en Mijn passie. Deze vier domeinen zijn weer onderverdeeld in verschillende doelen en onderdelen. Gedurende het schooljaar worden deze onderdelen behandeld en geoefend. 

Binnen het domein Mijn brein besteden wij aandacht aan ‘leren leren’ en zelfsturing. Wij werken op Kindcentrum Rijnvliet vanuit een groeigerichte mindset. Bij een groei-mindset kijken wij naar het proces en de inzet. Waar stond ik eerst? Wat wordt de volgende stap? Wij leren van onze fouten en gaan uitdagingen aan. Dit stimuleren wij niet alleen bij kinderen, maar ook bij elkaar. 

Daarnaast geven wij lessen over hoe het brein werkt. Wij vergelijken het brein met een spier, door te trainen en oefenen wordt hij sterker. Als je iets voor het eerst leert, ontstaat er een dunne verbinding in het brein. Door herhaling en oefening worden deze verbindingen sterker. Om iets nieuws te leren, moet je dus flink doorzetten en oefenen. 

Tot slot oefenen wij het ‘leren leren en zelfsturing. Op Kindcentrum Rijnvliet is zelfstandigheid en zelfsturing belangrijk. Wij stimuleren elkaar om na te denken en zelfstandig keuzes maken. Waar kan ik bijvoorbeeld het beste concentreren? Welke materialen heb ik nodig voor deze taak? Hoe kan ik dit probleem op een handige manier oplossen? Maar ook hoe kan ik het beste ontspannen? 

De naam zegt het al, dit domein gaat over de interactie tussen de omgeving en jijzelf. Binnen het domein De ander & ik werken wij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij oefenen al vanaf een jonge leeftijd om je eigen grenzen aan te geven, wat vind je wel en wat vind je niet prettig? En hoe doe je dat nou op een handige manier zodat er geen conflict ontstaat? 

Conflicten horen bij het leven, wij leren kinderen op een goede manier om te gaan met conflicten. Wij leren steeds beter naar elkaar te luisteren, in te leven en bewust te handelen. Samen opzoek naar een prettige oplossing, voor beide partijen. Maar ook inzien dat je iets soms niet zo handig hebt aangepakt en daar je excuses voor maken. Want ook dat moet je leren. 

Door jezelf beter te leren kennen, kan je ook beter omgaan met de omgeving. Het is oké als je ergens moeite mee hebt of teleurgesteld bent. Op Rijnvliet proberen wij dit te verwoorden, dan kunnen wij elkaar beter begrijpen en rekening houden met elkaar. Wij leren wat onze eigen kwaliteiten zijn, maar ook onze valkuilen. De kinderen vragen niet alleen hulp aan medewerkers, maar ook aan elkaar. Wij leren op een positieve manier met elkaar samen te werken. 

Kindcentrum Rijnvliet is een gezond integraal kindcentrum. Wij zorgen goed voor ons lichaam door gezond te eten en te drinken, genoeg te bewegen en te ontspannen. 

Tijdens onderwijstijd en de vrije tijd eten wij groente, fruit, crackers of brood. Wij drinken water, melk of theeOok de traktaties zijn gezond. Daarnaast geven wij ook lessen over voeding, waar komt het vandaan? Wanneer eet je nou wel of niet gezond? Ook op dit gebied vinden wij het belangrijk dat kinderen zelfstandig en bewust nadenken en keuzes maken. Dit geldt trouwens ook voor onze medewerkers en ouders.

Voor onze voedingslessen kunnen wij in de toekomst gebruik maken van Het Voedselbos, ons schoolgebouw is hieraan verbonden. Wij kunnen zelf eten verbouwen en plukken, zodat wij goed kunnen zien hoe het groeit. Het gebouw zal ook een keuken krijgen waar de kinderen met hun eigen voedsel kunnen koken. 

Naast voeding is het belangrijk dat er genoeg bewogen wordt. Niet alleen tijdens de pauze, ook gedurende de dag laten wij kinderen bewegen. Even een energizer tussendoor, zodat wij daarna met meer concentratie aan de slag kunnen. Tijdens de Vrije tijd zijn er ook verschillende sportactiviteitenNaast de inspanning, is ontspanning ook belangrijk. Wij oefenen met mindfulness om het bewustzijn van de kinderen te vergroten. Hoe zit ik erbij? Wat heb ik nodig om te ontspannen? 

Binnen dit domein werken wij ook aan relationele en seksuele opvoeding en ontwikkeling. Wij hebben het over de werking van het lichaam en hoe ons lichaam zich. Wij voeren gesprekken over verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Daarnaast leren wij ook over verschillende gezinssamenstellingen. Wij praten over vriendschap, verliefdheid en homoseksualiteit 

Je kunt als persoon één van meerdere passies hebben, maar hoe weet je nou wanneer iets je passie is? Als je ergens gepassioneerd over bent, kun je de tijd even vergeten. Een persoon raakt in een flow. Je bent enthousiast geniet volledig van hetgeen waar je mee bezig bent. 

Tijdens de vrije tijd op KC Rijnvliet bieden wij verschillende workshops en activiteiten aan. Door samen het avontuur aan te gaan en nieuwe dingen te proberen, ontstaat er de mogelijkheid om een nieuwe passie te ontdekken

Voor sommige mensen is het gelijk duidelijk, voor anderen is het een zoektocht. Samen hebben wij gesprekken over wie je bent, wafascineert jou? Wat vind je belangrijk in het levenWaar word jij enthousiast van? De kinderen en medewerkers worden gestimuleerd om na te denken en praten over dit soort vraagstukken. 

Mijn brein – De ander & ik – Mijn lichaam – Mijn passie

Kindcentrum Rijnvliet krijgt een avontuurlijk gebouw in een groene omgeving! Lees hier meer over ons toekomstige gebouw.