Als kindcentrum vinden wij de veiligheid van onze kinderen, ouders en medewerkers belangrijk. Samen hebben wij afspraken gemaakt hoe wij omgaan met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. Deze afspraken hebben wij, in overeenkomst met onze medezeggenschapsraad, vastgesteld in ons protocol “Grensoverschrijdend & ongewenst gedrag”.