Kindcentrum

Rijnvliet

Wat is een kindcentrum?

In kindcentrum Rijnvliet worden baby’s, peuters en schoolkinderen begeleid door een deskundig team met één pedagogische visie. Een kindcentrum gaat verder dan een brede school, waarin instellingen samenwerken. Kinderen kunnen zich in Rijnvliet ontwikkelen in een doorgaande lijn, zonder overgangen tussen opvang en school. We hebben een rijk aanbod, aantrekkelijk en uitdagend. Meer informatie over kindcentra: www.kindcentra2020.nl

Met ouders

Kindcentrum Rijnvliet ervaren wij als een geweldige kans om alle kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Vanzelfsprekend horen hier goed contact en goede samenwerking met ouders bij. We nodigen je dan ook van harte uit met ons mee te denken, ons te adviseren en van ideeën te voorzien.

Privacy Kindcentrum Rijnvliet wil gebruikmaken van alle verworvenheden op ict-gebied en tegelijkertijd zorgen voor privacy en bescherming van de gegevens van leerlingen, personeel en anderen die betrokken zijn. Lees hier onze privacyverklaring.

Samenleven

Kindcentrum Rijnvliet vormt een gemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, waar ze ook een stem krijgen. Kinderen leren bij ons van jongs af aan samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze leren op te komen voor zichzelf én rekening houden met een ander, open te staan voor verschillen tussen mensen. Onze gezamenlijke pedagogische visie is gebaseerd op het gedachtengoed van De Vreedzame School.

Mogelijkheden

Het nieuwe kindcentrum Rijnvliet biedt fantastische mogelijkheden. Het gebouw en de buitenruimte zijn immers ontworpen naar onze specifieke wensen. Bij ons werken deskundige, enthousiaste medewerkers.

Wat zou het mooi zijn als we in ons eigen gebouw, behalve goede kinderopvang en goed onderwijs, bijvoorbeeld ook muziek-voor-baby’s aanbieden! En peuterdanslessen. Een ontdektuin voor de kleintjes en een bouwspeeltuin voor de groten… Een kinderkunst-atelier, een laboratorium misschien, een moestuin?

Informatiefolder

De papieren brochure over kindcentrum Rijnvliet is verkrijgbaar in onze tijdelijke locatie aan Sportpark Rijnvliet 3. Je kunt de digitale versie hier downloaden.