De gemeenteraad van Utrecht heeft op 8 februari 2018 formeel ingestemd met de plannen van Kindcentrum Rijnvliet. Er is nu groen licht voor een gezamenlijk pand! We zijn er heel blij mee, want dit betekent dat we de ruimte hebben om een gebouw te ontwikkelen dat echt helemaal is ingericht als kindcentrum.

De gemeente Utrecht steunt de ontwikkeling van integrale kindcentra (ikc) in de stad. Kindcentra passen binnen het Utrechtse jeugdbeleid en het onderwijsbeleid. Op tien plekken in de stad praten basisscholen, voorscholen en kinderopvang al over nauwe samenwerking. Afgelopen maand was de startbijeenkomst van het stedelijk ikc-overleg onder leiding van coördinator Margôt Koekkoek. Zij vormt een lerend netwerk met alle betrokkenen en ze geeft masterclasses voor de medewerkers van de Utrechtse kindcentra in wording. Natuurlijk is ook de projectgroep van kindcentrum Rijnvliet hierbij!

Kindcentrum Rijnvliet wordt het eerste in Utrecht met een speciaal als kindcentrum ontworpen gebouw. De architecten van negen graden architectuur werken hard achter hun tekentafels: dit jaar nog wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd.