Voor wie is Kindcentrum Rijnvliet?

Voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.

Wanneer start Kindcentrum Rijnvliet?

We verwachten de eerste kinderen op 27 augustus 2018. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen het volledige schooljaar 2018-2019 van kindcentrum Rijnvliet gebruikmaken voor onderwijs, opvang en uitdagende activiteiten, vanuit onze tijdelijke locatie. Voor de jongsten, van 0 tot 4-jaar, zoeken we momenteel nog naar een goede tijdelijke plek voor opvang, tot ons eigen gebouw klaar is, eind 2019.

Wat is het concept van Kindcentrum Rijnvliet?

Het motto is: Op avontuur in Rijnvliet! Er wordt vanaf het begin, ook in de tijdelijke locatie, gewerkt vanuit de gezamenlijke pedagogische en didactische uitgangspunten van het Kindcentrum Rijnvliet. In de aanpak zal onder andere veel aandacht zijn voor het bieden van veiligheid, het leren van basisvaardigheden, basiscompetenties en burgerschap. Ook onderzoekend leren en werken vanuit projecten krijgen een grote rol in het aanbod van het kindcentrum.

Het managementteam werkt nu aan de uitwerking van dit pedagogisch en didactisch concept en de vertaling daarvan in een lesprogramma en in een stimulerende omgeving. Vanaf augustus publiceren we op de website kindcentrumrijnvliet.nl over de pedagogische visie.

Waar vind ik de tijdelijke locatie van Kindcentrum Rijnvliet?

De tijdelijke locatie is gevestigd aan Sportpark Rijnvliet 3, 3545 EA Utrecht. Dit is ook het onderkomen van sportvereniging Nieuw Utrecht. Het gebouw is dichtbij de eerste woningen, aan de zuidkant van de nieuwe wijk Rijnvliet. (In blauw aangegeven op het kaartje).

Hoe ziet de tijdelijke locatie er uit? Wat zijn de faciliteiten daar?

Het gebouw is een volwaardige plek waar goed onderwijs en goede opvang worden gerealiseerd. We hebben een aantal geschikte lokalen tot onze beschikking. Alle materialen, faciliteiten en medewerkers die horen bij goed onderwijs en opvang zijn hier aanwezig. Kinderen kunnen er veilig buiten spelen op een ruim plein en een groot grasveld. Het terrein is veilig omheind. De tijdelijke locatie is aangepast aan de veiligheidsnormen voor onderwijs en opvang.

Kan ik contact opnemen met de medewerkers?

Ja, contact opnemen kan via info@kindcentrumrijvliet.nl of via 06 555 648 25. Annelies Meijer is de directeur van Kindcentrum Rijnvliet. Zij vormt het managementteam samen met Renske Wildeman. Beiden beginnen op 27 augustus 2018 in de tijdelijke locatie aan Sportpark Rijnvliet 3. Het team wordt uitgebreid naarmate er meer kinderen worden aangemeld.

Is de tijdelijke locatie makkelijk bereikbaar vanuit de wijk?

Een belangrijke voorwaarde voor ons is dat de tijdelijke locatie makkelijk en veilig bereikbaar is voor kinderen en ouders. De busbaan over de weg Sportpark Rijnvliet scheidt de nieuwe wijk van het tijdelijk onderkomen van het kindcentrum.

 Hoe lang duurt die tijdelijke situatie?

We zullen deze tijdelijke huisvesting van het kindcentrum naar verwachting maximaal anderhalf jaar gebruiken. Eind 2019 is het gebouw van Kindcentrum Rijnvliet klaar.

Wat is de planning van de nieuwbouw?

* juni 2018: presentatie van het ontwerp gebouw kindcentrum Rijnvliet

* 27 augustus 2018: het schooljaar begint in de tijdelijke locatie van kindcentrum Rijnvliet

* zomer-herfst 2018: start werkzaamheden gebouw van Kindcentrum Rijnvliet

* oplevering woningen fase 1: eind 2019

* december 2019: oplevering van het nieuwe gebouw Kindcentrum Rijnvliet

* januari 2020: gebouw Kindcentrum Rijnvliet in gebruik

Hoe komt Kindcentrum Rijnvliet er uit te zien?

Je kunt het definitieve ontwerp zien op deze website. Hier staat ook veel informatie over de ideeën achter het ontwerp.

Wie zijn de architecten?

Architectenbureau 9 graden architectuur uit Amersfoort heeft het gebouw ontworpen, in nauw overleg met de projectgroep die het kindcentrum ontwikkelt.

Waar in de wijk komt Kindcentrum Rijnvliet precies?

Kindcentrum Rijnvliet wordt gebouwd middenin Rijnvliet, op de hoek van Het Voedselbos en de Pecanlaan. Het Voedselbos is een vrij toegankelijk natuurgebied met vruchtbomen en vruchtstruiken. Als het gebouw klaar is, zijn ook de wegen toegankelijk, zodat het kindcentrum meteen goed bereikbaar is vanuit de wijk.

Bij de roze pijl wordt ons kindcentrum gebouwd. In blauw staat de tijdelijke locatie aangegeven.

Kan ik mijn kind al aanmelden?

Jazeker! Op deze website kunt u een formulier invullen.

 Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, of zelf geregeld de website raadplegen voor de laatste berichten.

Ik heb nog vragen, waar kan ik met mijn vragen terecht?

U kunt een mail sturen naar de directeur, Annelies Meijer, via info@kindcentrumrijnvliet.nl of bellen naar 06 555 648 25