In deze kindcentrumgids lees je alles over onze visie en over praktische zaken.

Kindcentrum Rijnvliet is begonnen op 27 augustus 2018 en is een kindcentrum dat volop in ontwikkeling is. Op dit moment bieden wij basisonderwijs en buitenschoolse opvang aan vanuit een gezamenlijke visie en een doorgaande lijn. De teksten in deze kindcentrumgidsgids zullen steeds verder worden uitgewerkt.