Kindcentrum

Rijnvliet

Wat is een kindcentrum?

In kindcentrum Rijnvliet worden baby’s, peuters en schoolkinderen begeleid door een deskundig team met één pedagogische visie. Een kindcentrum gaat verder dan een brede school, waarin instellingen samenwerken. Kinderen kunnen zich in Rijnvliet ontwikkelen in een doorgaande lijn, zonder overgangen tussen opvang en school. We hebben een rijk aanbod, aantrekkelijk en uitdagend. Meer informatie over kindcentra: www.kindcentra2020.nl

Met ouders

Kindcentrum Rijnvliet ervaren wij als een geweldige kans om alle kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Vanzelfsprekend horen hier goed contact en goede samenwerking met ouders bij. We nodigen je dan ook van harte uit met ons mee te denken, ons te adviseren en van ideeën te voorzien.

Privacy Kindcentrum Rijnvliet wil gebruikmaken van alle verworvenheden op ict-gebied en tegelijkertijd zorgen voor privacy en bescherming van de gegevens van leerlingen, personeel en anderen die betrokken zijn. Lees hier onze privacyverklaring.

Samenleven

Kindcentrum Rijnvliet vormt een gemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, waar ze ook een stem krijgen. Kinderen leren bij ons van jongs af aan samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze leren op te komen voor zichzelf én rekening houden met een ander, open te staan voor verschillen tussen mensen. Onze gezamenlijke pedagogische visie is gebaseerd op het gedachtengoed van De Vreedzame School.

Mogelijkheden

Het nieuwe kindcentrum Rijnvliet biedt fantastische mogelijkheden. Het gebouw en de buitenruimte zijn immers ontworpen naar onze specifieke wensen. Bij ons werken deskundige, enthousiaste medewerkers.

Wat zou het mooi zijn als we in ons eigen gebouw, behalve goede kinderopvang en goed onderwijs, bijvoorbeeld ook muziek-voor-baby’s aanbieden! En peuterdanslessen. Een ontdektuin voor de kleintjes en een bouwspeeltuin voor de groten… Een kinderkunst-atelier, een laboratorium misschien, een moestuin?

Informatiefolder

De papieren brochure over kindcentrum Rijnvliet is verkrijgbaar in onze tijdelijke locatie aan Sportpark Rijnvliet 3. Je kunt de digitale versie hier downloaden.

Leren en ontwikkelen

Baby’s, peuters, schoolkinderen: we willen met ons team het beste uit kinderen halen. Zodat ze zich optimaal ontwikkelen, op cognitief gebied, in sociaal-emotioneel opzicht en in hun persoonlijke talenten. In het kinderdagverblijf

krijgen de kleintjes volop de gelegenheid de wereld te ontdekken. Ze kunnen in Rijnvliet heerlijk vrij spelen en samen spelen. En het team biedt specifieke activiteiten die de ontwikkeling van je kind stimuleren
draait alles om ontwikkeling. Op de basisschool
ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs en Rijnvliet biedt daarbij een breed onderwijsaanbod: van lezen en rekenen tot natuur, techniek, wereldoriëntatie en drama. Ze leren zelfstandig werken en samenwerken en ontwikkelen de benodigde vaardigheden voor het vervolgonderwijs.
gaat je kind actief leren!  En tijdens de buitenschoolse opvang
 krijgen kinderen alle ruimte hun persoonlijke talenten en sociale vaardigheden op vele vlakken extra te ontwikkelen. 
 kunnen kinderen hun talenten extra ontwikkelen.

In Rijnvliet stimuleren we in alle groepen de onderzoekende houding die jonge kinderen van nature hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze. Ook daar houden we rekening mee.